Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og off. ettersyn - Retningslinjer for forvaltning av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Driftsutvalget i Heim kommune fattet i sak 53/20 vedtak om å legge dokumentet «Retningslinjer for forvaltning av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, Heim kommune» ut til offentlig ettersyn og sende dette på høring. De kommunale retningslinjene vil være førende for søknadsprosesser og saksbehandling for de saker der kommunen er myndighet etter motorferdselloven. Frist for høringsinnspill er 18.01.2021.

Møteprotokollen finner du her. Utkast til retningslinjer finner du her. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved Rådhuset på Kyrksæterøra og på tjenestetorget på Liabø. Høringsinnspill sendes til:

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

Eller per epost til post@heim.kommune.no

Til informasjon vil Heim kommune i en overgangsperiode for de som har søkt i 2020 forlenge eksisterende tillatelser inntil 1. mai 2021. Førstegangssøknader som mottas før nye retningslinjer er vedtatt behandles etter eksisterende lovverk og gis varighet til samme dato. Søknader som mottas etter vedtak av nye retningslinjer blir behandlet i henhold til disse. 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Sist oppdatert 23. desember 2020