Jaktrettshavernes bestandsplaner skal ha målsettinger som er i samsvar med kommunens mål.  For at jaktrettshaverne, på tvers av kommunegrenser, skal få til gode samarbeidsløsninger må også kommunene samarbeide og ha lagt til rette for dette gjennom felles mål og retningslinjer.

Kommunene Aure og Heim har også tidligere samarbeidet om felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet. Det er disse målsettingene som nå skal revideres.

Se høringsdokumentet her (følg lenke).

 

Det gis herved anledning til å gi innspill på vedlagte høringsdokument. Innspill sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller e-post: post@heim.kommune.no innen 31.03.2021.