Helsestasjonen jobber for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud for alle barn og unge, og deres foreldre/foresatte.

Helsestasjonen består av jordmortjeneste, helsestasjon 0- 5 år, skolehelsetjeneste for grunnskole/videregående skole og helsestasjon for ungdom opp til 25 år. 

Ansatte

Navn

Telefon

Vean, Linda

90366022

Stilling:

Helsesykepleier

E-post:

linda.vean@heim.kommune.no

Svanem, Ann Elin Lian

91748600

Stilling:

Sekretær 

E-post:

ann.svanem@heim.kommune.no

 

Stilling:

Lege

E-post:

John Strandheim

 

Stilling:

Jordmor

E-post:

kristin.husby@heim.kommune.no

Oldervik, Gro

90361676

Stilling:

Spesialsykepleier

E-post:

gro.oldervik@heim.kommune.no

 

Eli Skei, Kvakland

92256882

Stilling:

Jordmor

E-post:

eli.kvakland@heim.kommune.no

 

 

Bjerkli, Vigdis

97597488

Stilling:

Leder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Barnekoordinator

E-post: 

vigdis.bjerkli@heim.kommune.no

  Kristine Bugten Melvold 90364261

Stilling:

Helsesykepleier

E-post:

kristine.melvold@heim.kommune.no

 

Sissel, Hafsmo  

47672612

Stilling:

Helsesykepleier

E-post: 

sissel.hafsmo@heim.kommune.no

Aarset Vatten, Solveig                        

91884991

Stilling:

Jordmor

E-post: 

solveig.vatten@heim.kommune.no

Øyen, Marina

90366064

Stilling:

Helsesykepleier

E-post: 

marina.oyen@heim.kommune.no