Hva er SFO?

  • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
  • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
  • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.
  • Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.

 

Fra høsten 2019 er vedtekter og priser for SFO samkjørt i de kommunene som skal bli Heim kommune.

Det serveres et måltid når barna kommer på SFO etter skoletid. Dette er som regel brødmat med variert pålegg, men enkelte dager er det frukt/smoothie. Ca.en gang i uka er det et varmt måltid. Til drikke er det melk og vann.

Åpningstider

SFO har følgende åpningstider: 07.70- 16.30 mandag- fredag.

SFO er åpen alle ordinære arbeidsdager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder SFO stengt. 
I tiden mellom julaften og nyttårsaften (de dagene som ikke er helligdager) og i påskeuka vil SFO holde åpent i de dagene det er behov. 
SFO har også behovsprøvd ferieåpning i resterende skoleferier. Det er bindende påmelding på skolens feriedager. I feriene blir SFO holdt åpen hvis minst tre barn har behov for plass.

SFO er åpen ut juni etter skoleslutt og starter opp igjen ca. 2 uker før skolestart.

SFO er stengt fire uker om sommeren. I tillegg er det stengt 5 avtalefestede planleggingsdager. 
Det må kjøpes SFO-dager før skolestart og etter skoleslutt i juni. 
Nederst på siden finner du vedtektene for SFO i Heim kommune, samt SFO-ruta for skoleåret 2019/20.

I 2020 er 19/6 siste dag på SFO før sommerferien. Det kan kjøpes SFO- dager 22.6- 3.7. SFO holder stengt 6.- 31.7.
Vi åpner SFO 3.8 etter sommerferien 2020.

Pris på tjenesten

Oppholdssatser for SFO i Heim kommune gjeldende fra 1.august 2019:

Tilbud

Pris

Omfang

Intill 9 t per uke

 

1.100,- kr inkl kostpenger

 

Pr måned

Over 9 t pr uke

 

1.800,- kr inkl kostpenger

 

Pr måned

Kjøp av feriedager for elever med SFO-plass

 

150,- kr inkl kostpenger

 

Pr dag

Kjøp av feriedager for elever uten SFO-plass  

300,- kr inkl kostpenger       

Pr dag

 

Søskenmoderasjon

Det blir gitt søskenmoderasjon for barn fra samme familie med fast plass på SFO med 30% for barn nummer 2 og 50 % for øvrige barn. 
Det barnet som har det dyreste tilbudet regnes som barn nummer 1. 

Kontakt

Inspektør

Jostein Sørflaten

Epost

Tlf: 90231339