Bruk av videobesøk for pårørende

1. Last ned appen Whereby i appstore eller playbutikken

2. Ring avdelingen du har din nærmeste på, og avtal videobesøk

3. Åpne appen Whereby når besøket er avtalt

4. Iphone  eller Ipad behøver ikke registrere bruker

5.Har du android må du velge Sign up for free og registrere deg med e-post, samt lage deg et room.

 

Tlf.nr. til de ulike avdelingene som har tilgang på bruk av Whereby

Kyrksæterøra:

Sykehjemmet Kårstua: 901 06 367

Sykehjemmet korttidsavdelingen: 482 74 491

Sykehjemmet langtidsavdeling A: 948 12 539

Sykehjemmet langtidsavdeling B: 948 33 437

Trygdebolig 1: 900 95 362

TTF : 901 27 522

Trygdepensjonatet: 90123704
 

Dersom dere trenger bistand, ta kontakt med: Lene Glomstad, ergoterapeut, tlf: 991 23 969

 

Liabø:

Sykehjemmet: 71 55 96 70

Skjermet enhet: 41 56 28 07

Hjemmesykepleien: 71 55 96 60

 

Last ned PDF for brukerinstruks.