Besøkende i institusjon og omsorgsbolig bes benytte munnbind ved besøk

  • Besøkende skal være friske
  • Det vil bli lagt frem munnbind ved inngangspartiet til de ulike institusjonene og boligene

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig skal i minst mulig grad oppholde seg i fellesareal

  • Vi ber om at man holder avstand til andre beboere og ansatte