Aktivitetstilbud for unge voksne i Heim kommune

NAV Heim og Psykisk helse og rus har startet opp et gratis tilbud, til deg som er mellom 18-30 år som står utenfor jobb eller utdanning, og som ønsker å være en del av et fellesskap.

Vi holder til i fritidsklubben sine lokaler på KulØr`n, hver mandag kl. 10.00 – 14.30.

Her møtes vi for en god frokost og lunsj. Gjennom dagen kombinerer vi faglige og sosiale aktiviteter. Aktivitetene kan være alt fra fjelltur til bedriftsbesøk eller tema økonomi.
Dette diskuterer vi og finner ut av sammen.

Vi ser frem til å møte deg!

Tenker du at dette er noe for deg, eller du har noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

 

Anne Kristine Stolsmo

Psykiatrisk vernepleier, Psykisk helse og rus

Telefon: 979 53 205

E-post


Prosjektleder, NAV Heim

Linda Knutsdatter Sæther

Telefon: 955 52 743

E-post 

NAV og kommune.png

Aktivitetstilbudet er et samarbeid mellom Heim kommune og NAV Heim


Fjelltur.jpg

På tur på Vaagfjellet

aktivitetstilbud bilardspilling.jpgBiljard med gaming i bakgrunnen på KulØr'n

Aktivitetstilbud pizza hjerte.jpg

Hjemmelaget pizza hjerte

gjennomgang ledige stillinger nav 2022.jpg

Gjennomgang av ledige stillinger i Heim og omegn

Familievernkontoret

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier. Der kan man få bistand til parforholdet, foreldresamarbeid, ulike utfordringer i familien eller mekling. Noen ganger møter de også utvidet familie, i saker som for eksempel handler om generasjonsproblemer, særkullsbarn, ny familie, samspillsvansker eller kultur- og minoritetsspørsmål.

 

  • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende
  • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med familievernkontoret: Familievernkontoret i Trondheim | Bufdir
  • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten

 

Familievernkontoret i Trondheim har egne kontordager på Kyrksæterøra. 
2024:  18.01, 15.02, 14.03, 11.04, 02.05 og 06.06

Foreldreveiledning

Vi tilbyr råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov. Vi kan tilby støtte og veiledning innenfor følgende områder; familieliv, oppdragelse, foreldreskap, relasjoner, samspill, tilknytning og utvikling. Noen ganger gjennomfører vi foreldreveiledning, familiesamtaler eller foreldregrupper sammen med fagpersoner fra andre kommunale tjenester

ICDP

ICDP er et program for foreldreveiledning. Tiltaket er i utgangspunktet gruppebasert, men gjennomføres også som individuelle samtaler med foreldre.  Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle. Tiltaket gjennomføres i 8-12 gruppemøter/foreldresamtaler, og fokuserer på 1) å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst på barnets tilstand og behov og tilpasse omsorgen til barnets egne behov og initiativ, 2) å styrke omsorgsgiverens selvtillit, 3) å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende, og 4) å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet, for å utvikle og veilede barnets opplevelser og utspill i forhold til omverdenen.


Emosjonsfokusert foreldreveiledning/ferdighetstrening for foreldre (EFST)

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) bygger på kunnskap og senere års forskning om følelsenes betydning. Hvordan vi, -både barn og voksne,- tenker og handler i ulike situasjoner er i stor grad styrt av følelser.At foreldre og voksne forstår og anerkjenner barns følelser har vist seg å være viktig for at barnets utvikling på mange områder. Foreldre/voksenrollen kan være krevende, og ingen er perfekte. De fleste foreldre og voksne har imidlertid det til felles, at de ønsker og er motivert for å gjøre det beste for barna. Noen ganger kan det likevel oppstå hindringer som vanskeliggjør dette, og hvor vi som voksne kan kjenne på avmakt. Da kan vi også risikere å opptre på måter som skaper vonde følelser både i barnet og i den voksne. Uansett hvilke mønstre din familie er i, vet vi at det går an å gjøre endringer. Sentrale elementer innenfor EFST er ferdigheter som validering, grensesetting, reparasjon og arbeid med egne følelser som forelder, hvor alle er ment å bidra til å styrke omsorgskompetansen. Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.


 

Individuelle samtaler

Vi tilbyr støttesamtaler eller behandlingssamtaler. Støttesamtaler med fagpersoner kan være nyttig i perioder av livet hvor en opplever kriser, store endringer eller stress. I behandlingssamtaler har man fokus på behandling av lette til moderate psykiske lidelser.

Assistert selvhjelp

Vi tilbyr assistert selvhjelp for våre brukere over 16 år. Gjennom Assistert selvhjelp har vi tilgang til et bredt utvalg av kartlegging- og verktøy for å mestre vanlige psykiske plager. Dette er veiledet selvhjelp hvor du sammen med behandleren din jobber målrettet med et utvalgt problemområde. Du får tilbud om opptil seks samtaler hvor du mellom samtalene jobber aktivt med selvhjelpsmaterialet. Forskning på veiledet selvhjelp har vist at denne fremgangsmåten gir gode resultater for en rekke psykiske helseplager.

Sjekk ut: Assistert Selvhjelp – Bedre enn å vente på neste time

Kafe og aktivitetstilbud

Kafé og aktivitetstilbud 

Hver tirsdag og fredag kl.11-13 har vi kafé og aktiviteter på Aktivitetssenteret.

Dette er et tilbud for de som ønsker sosialt felleskap og meningsfulle aktiviteter i hverdagen sin.  

Du må være innskrevet i Psykisk helse og rus for å benytte deg av tilbudet.

Innhold og aktiviteter styres i stor grad av ønsker fra deltagerne.  

Miljøarbeid

Noen gang kan psykiske utfordringer føre til at man strever med å utføre hverdagslige aktiviteter, og vi kan tilby hjelp til å trene på dette.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10.oktober. Tjeneste for psykisk helsearbeid samarbeider med andre enheter i kommunen og Mental Helse om den årlige markeringen i Heim kommune.