Hjelpetelefoner

Mental Helse: Hjelpetelefonen 

Hjelpetelefonen:116 123

Arbeidslivstelefonen: 225 66 700


Kirkens SOS

Ring eller send SMS. SOS-meldinger er en anonym meldingstjeneste. Meldinger blir
besvart av frivillige medarbeidere.

Krisetelefon: 22 40 00 40


Kors på halsen

På Kors på halsen kan du som er under 18 år snakke trygt, gratis og anonymt om bruk av nett og mobil. Nettsted som drives av Røde Kors.

Telefon: 800 33 21


Ungdomstelefonen

Unge svarer unge med spørsmål seksualitet, legning og identitet.

Telefon: 400 00 777


Alarmtelefonen for barn og unge

Dersom du blir utsatt for vold eller overgrep. Ring eller chat.

 

noktrondheim.no – Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep i Trondheim

Telefon: 73 89 08 80


Ung.no

Offentlig informasjon for ungdom. Svarer på alle slags spørsmål
fra barn og unge mellom 13 og 20 år.

 


Hjelpelinjen for spillavhengige

Telefon: 800 80 040


Krisesenteret for Orkland og omegn

Kommunen har avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn. Døgnåpen kristelefon.

Telefon: 724 82 410

 

Bøker

“Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen

“Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder

“Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål

“Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål

“Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad 

«Tilbake til nåtid – en manual for traumereaksjoner» Modum Bad

«Å bekjempe lav selvfølelse» Melanie Fennell

«Gjenvinn livet ditt» Jeffrey Young og Janet Klosko

«Klok på følelser» Jan Reidar Stiegler, Aksel Inge Sindig og Leslie Greenberg.

 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Forsiden - Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Heim kommune har et eget lokallag: Mental Helse - Heim - Mental Helse - Heim

 

Forsiden - Voksne for Barn (vfb.no)

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for god psykisk helse og trygge oppvekstsvilkår for alle barn.

 

Hjem - Rio

Rio er en landsdekkende brukerorganisasjon som bidrar med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet sånn at personer med rusutfordringer får den hjelpen de trenger når de trenger den.

 

Om LPP - LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP har lokallag i Trøndelag.

 

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)

For deg som har barn, foreldre, søsken eller annen nær familie som enten drikker for mye, er avhengig av andre rusmidler eller har psykisk sykdom.

 

LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

Landsforening for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. Deres formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

 

Ivareta - pårørende berørt av rus Ivareta

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse.

Pårørendetelefon: 800 40 567

 

Pårørendesenteret - for pårørende i hele landet (parorendesenteret.no)

Et nettsted for deg som er pårørende i Norge.

 

For Fangers Pårørende (FFP) - Fordi straffen rammer flere | For Fangers Pårørende

FFP er en organisasjon for pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn.