Alle har en psykisk helse. Psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss, og samfunnet.  

Halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve psykiske vansker. Når vi får det vanskelig psykisk forårsakes det ofte av en kombinasjon av tidligere opplevelser, nåværende belastinger, tanker, følelser og relasjoner.   

Dersom du opplever å ha det vanskelig kan det være lurt å ta kontakt på et tidlig tidspunkt slik at vanskene ikke vokser seg større.  

Psykisk helse og rus gir et tilbud til innbyggere i alle aldre med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller rusvansker hvor det skal være lav terskel for å ta kontakt. Det betyr blant annet at du selv kan ta kontakt for oppfølgning. Du kan også henvises av andre, for eksempel fastlegen din.  

Vi er et frivillig lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering til innbyggere med psykiske vansker og rusvansker. Vi har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager. 

Psykisk helse og rus er en tjeneste under enhet Helse og Mestring. Tjenesten er lokalisert både på Kyrksæterøra og på Liabø, med hovedsete på Kyrksæterøra. Vi består av et tverrfaglig team på åtte personer. 

Ansatte i Psykisk helse og rus

Ane Aarvaag, psykologspesialist 

Brit Flåteplass, psykiatrisk sykepleier

Silje Dahle Svensvik, sykepleier 

Anne-Mette Strand, psykiatrisk sosionom

Hilde Stolsmo, miljøterapeut 

Rigmor Hansen, miljøarbeider

Anne Kristine Stolsmo, psykiatrisk vernepleier

Trine Sæther Sødahl, psykologspesialist 

Mental helse - Heim

Mental Helse Heim er et aktivt lokallag som tilbyr mange aktiviteter for medlemmer og andre interesserte i lokalsamfunnet. Våre lokaler er i Øragata 24 i Heim. Der er det kafé med ulike tilbud om kurs på dagtid , alt fra sykurs til hobbykurs .Vi har også forskjellige turer, grilling prøver vi også å få til. Enkelte ganger har vi foredrag med forskjellig innhold. Følg med på kalenderen vår! Lokallaget ønsker velkommen til trivelig felleskap!

 

For mer informasjon besøk: Mental Helse - Heim - Mental Helse - Heim