Planen er at kommuneplanens arealdel behandles av formannskapet og kommunestyret i løpet av våren 2023, men dette avhenger av tilbakemeldingene fra de statlige myndighetene.

De som har kommet med innspill til kommuneplanen vil ikke få tilbakemelding på om sine innspill er lagt inn eller ikke, men må selv følge med når kommunen annonserer kommuneplanens arealdel.

Alt som har kommet inn angående kommuneplanens arealdel finnes i kommunens postliste (journaldato er ikke nødvendigvis den dato kommunen mottok dokumentet):

Følg lenken til dokumenter knyttet til kommuneplanens arealdel

For mer informasjon om kommuneplanens arealdel besøk vår infoside: Lenke til ufyllende informasjon om kommuneplanens arealdel