Heim kommune ønsker alle elever velkommen til skolestart! 

 

Skoleruta 
Trykk på koblingen for å åpne Skoleruta 2023/24 i pdf format

 

Sfo-ruta
Trykk på koblingen for å åpne SFO-ruta for 2023/24 i pd format

 

Skoleskyss
For informasjon om skoleskyss i Heim, inkludert bussruter, følg lenken til vår infoside:
Skoleskyss i Heim kommune

 

Trafikksikerhet ved skolestart

- Det er skolestart og mer enn 60.000 førsteklassinger skal ut i trafikken. Trygg Trafikk ber alle om å være forsiktige i trafikken ­– med en særlig oppfordring til foreldre. – Pass på egne og andres barn, og engasjer deg i barnas skolevei, skriver TryggTrafikk i en pressemelding 11.08.23 på sin hjemmeside.

Les pressemeldingen på tryggtrafikk.no.
 

 

                                                                                                 Ideas of learning how to cross the road safely. Educational outd

 

 

For mer informasjon om skolene i Heim følge lenken til vår infoside: https://www.heim.kommune.no/skole.500380.no.html