Fart og ulykker

Hvis alle hadde holdt fartsgrensen eller avpasset farten etter forholdene hadde vi spart mange liv i trafikken hvert år.

I Norge er det Statens vegvesen (SVV) som lager kriteriene for hvor vi skal bruke de ulike fartsgrensene. Utgangspunktet for hvordan fartsgrensene settes er den samme visjonen som Trygg Trafikk jobber hetter: Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til fart og hvordan denne skal tilpasses forholdene du kjører i.

 

Vurder farten ut i fra forholdene

Lovlig fart er ikke alltid er det samme som forsvarlig fart. Fartsgrensen viser nemlig til «øvre fart». Det er den farten du maksimalt kan holde. Det betyr at det av og til vil være mer forsvarlig å kjøre saktere.

Forholdene dikterer hvor fort det er forsvarlig å kjøre. Kjører du på en uoversiktlig vei, inn mot et kryss, er det glatt eller mye trafikk? Senk farten.

Med lavere fart får du bedre tid til å håndtere en krevende situasjon og reagere. På tørr asfalt har for eksempel en normal personbil en bremselengde på 88 meter når den kjører i 110 km/t. Tilsvarende bil har en bremselengde på 497 meter på glatte vinterveier.

 

Hva skjer med kroppen din når du kolliderer i høy fart?

Å kontrollere farten vil si å kontrollere bevegelsesenergien. Det er denne som gir deg skader dersom du kolliderer. Jo mer bevegelsesenergi som er satt i sving, jo større kan skadeomfanget bli. I en kollisjon med mye energi vil indre organer kunne forflytte seg og resultere i livstruende skader.

Selv en liten fartsøkning kan få store konsekvenser. Det kan få konsekvenser for deg som sjåfør, men også for myke trafikanter. Med høyere fart blir bremselengden forlenget og du får mindre tid å handle på. Det kan bety forskjellen på liv og død.

Ta et eksempel:

Om du blir påkjørt som fotgjenger i 30 km/t har du 80 prosent sjanse for å overleve. Men om du blir påkjørt som fotgjenger i 50 km/t er det 80 prosent sjanse for at du omkommer.

 

Fart og sårbare trafikanter

Du vet ikke hvem du møter på veien… 

Barn, eldre og personer med funksjonshemming er ekstra sårbare trafikanter. De har gjerne dårligere reaksjonsevne, bruker lengre tid, impulskontrollen kan være annerledes. Derfor er det viktig å ta hensyn til de sårbare trafikantene.  

Bruk lokalkunnskapen din  

Mange av oss kjører i lokalområdet vi bor hver dag. Bruk lokalkunnskapen din og tilpass farten i områder du vet det er barnehager, barneskoler eller eldrehjem. Fartsgrensen er ikke alltid anbefalt fart, men det er øverste tillatte fartsgrense.  

Hva bør du som sjåfør ta hensyn til nærheten av ekstra sårbare trafikanter? 

De to viktigste tingene du må fokusere på er fart og oppmerksomhet.  

  • I områder hvor barn ferdes er det ekstra viktig å ha lav fart. Barn er uforutsigbare, og det kan oppstå uforutsette situasjoner. 
  • Hvis det er mulig, unngå veier rundt skoler og barnehager. 
  • Barn er lave og derfor kan det være barn langs veien som du ikke for øye på med en gang.  
  • Mange eldre har gjerne lengre reaksjonstid. Vær tålmodig. 
  • Fordi noen eldre har svekket hørsel og syn, er det ikke sikkert at den eldre mannen eller kvinnen har sett eller hørt at du kommer kjørende. Senk derfor farten og vær aktsom.