Kan jeg være selvbygger?

Se veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet.
Det er flere forhold som er avgjørende for om du kan søke om å få rollen som selvbygger:

  • Tiltaket må være innenfor tiltaksklasse 1, med andre ord må byggearbeidet være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad.
  • Det er et vilkår at det gjelder byggverk til ditt eget bruk.  Enebolig omfattes, mens tomannsbolig faller utenfor. Også rekkehus faller utenfor av samme grunn.
  • Det må også sannsynlighetsgjøres at arbeidet blir utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planbestemmelser.  At du søker om personlig ansvarsrett innebærer ikke at du må utføre samtlige arbeidsoppgaver selv.  Forskriften er ikke til hinder for at du henter inn kompetanse på områder du selv ikke behersker. Det er verdt å merke seg at selvbygger ikke kan være ansvarlig for uavhengig kontroll.

 

Ta kontakt med Teknisk, Landbruk, Miljø dersom du har behov for råd/veiledning i det å være selvbygger.