Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskule - opptak

Musikk- og kulturskule er eit tilbod til skuleelevar. Kommunen driv og eig skulen.

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 17.03.2021 18:42