Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. mars 2021 kl. 14:46

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
1. mars:

Er du mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene?

Heim kommune er i gang med å vaksinere gruppen mellom 75 og 84 år. Når denne gruppen er ferdigvaksin... Les mer

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Generelt

Heim kommune eier en del kommunale utleieboliger/-leiligheter. Dise er lokalisert i og omkring Kyrksæterøra sentrum, Liabø, Halsahagen, Klevset og Enge.
Størrelsen på boligene varierer.
Ta kontakt med Teknisk, Landbruk, Miljø dersom det er spørsmål vedr. leieforhold, vedlikehold o.a.

 

 

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Det tildeles etter følgende målgruppe;

  • Heim kommunes behov for tjenestebolig.
  • Søkere med begrunnelse i sosiale forhold.
  • Søkere bosatt i Heim kommune
  • Søkere bosatt utenfor Heim kommune.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Tildeling av ledige kommunale boliger skjer administrativt.  På vegne av rådmann er det representanter fra NAV og fra enhet for Teknisk, Landbruk, Miljø som foretar selve tildelingen på basis av søknader fra interesserte.

Søker må bidra med nødvendige opplysninger for at søknad om bolig skal bli behandlet på best mulig måte.

Pris for tjenesten

Betalingsregulativ.

I tillegg til månedlig husleie, kreves innbetalt et depositum som utgjør to ganger månedsleie.

Lover

Se kommunale retningslinjer. Se også sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte.

Husleieloven.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 05.05.2020 16:27