Informasjonsskrivet er sendt til den som er registrert som regningsmottaker i våre system. Dersom du ikke har mottatt informasjonsskrivet kan du selv sjekke dine innstillinger i nettbanken der avtalegiroen er inngått. 

 

Du kan også laste ned informasjonsskrivet her:
Last ned informasjon om kommunale eiendomsavgifter 2023