Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelp til å skaffe bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Generelt

Heim kommune eier en del kommunale utleieboliger/-leiligheter. Dise er lokalisert i og omkring Kyrksæterøra sentrum, Liabø, Halsahagen, Klevset og Enge.
Størrelsen på boligene varierer.
Ta kontakt med Teknisk, Landbruk, Miljø dersom det er spørsmål vedr. leieforhold, vedlikehold o.a.

 

 

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Ut ifra din situasjon, kan kommunen hjelpe deg med

  • råd om økonomi
  • forskjellige tjenester du kan søke om
  • hjelp til å søke støtte eller lån
  • leie av kommunal bolig
  • hjelp i en kjøps- eller leieprosess
  • hjelp til mestring i en bosituasjon.

Målgruppe

Personer som ikke klarer å skaffe eller beholde en permanent bolig.

Det tildeles etter følgende målgruppe;

  • Heim kommunes behov for tjenestebolig.
  • Søkere med begrunnelse i sosiale forhold.
  • Søkere bosatt i Heim kommune
  • Søkere bosatt utenfor Heim kommune.

Kriterier/vilkår

For å motta denne tjenesten må du ha lovlig opphold i Norge og kommunen må vurdere at du er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Tildeling av ledige kommunale boliger skjer administrativt.  På vegne av rådmann er det representanter fra NAV og fra enhet for Teknisk, Landbruk, Miljø som foretar selve tildelingen på basis av søknader fra interesserte.

Søker må bidra med nødvendige opplysninger for at søknad om bolig skal bli behandlet på best mulig måte.

Pris for tjenesten

Betalingsregulativ.

I tillegg til månedlig husleie, kreves innbetalt et depositum som utgjør to ganger månedsleie.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du ber om hjelp vil kommunen ta stilling til om du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Kommunen fatter et enkeltvedtak om å gi bistand eller å avslå bistand. Hvis kommunen vurderer at de skal gi deg hjelp, vil det stå i vedtaket hva hjelpen skal gå ut på.

SØKNADSSKJEMA

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket eller mener at kommunen ikke har fulgt reglene for saksbehandling, kan du klage. Klagen sendes til Statsforvalteren i ditt fylke. Kommunen kan hjelpe deg med klagen.

Tjenesten oppdatert: 29.06.2023 09:58