Melk-Rampen AS og Agua Produkter AS ved innehaver og Daglig leder av begge bedriftene Rannei Fjærli inviterte den 8. februar til flott markering og seremoni for Ordførerens utdeling av utmerkelser fra Stiftelsen Miljøfyrtårn!

Ordføreren i Heim Marit Liabø Sandvik signerte og overrakte plaketten til Fjærli, og gav lovord til dyktige og fremoverlente lokale bedrifter, som med grønn profil og ekspandering er fremtidsrettet og verdifull i næringsklyngen!

Fjærli takket flere aktører blant annet samarbeidspartner, Hemne Blikk AS og regnskapsfirmaet Dalum regnskap AS, som var til stede. Heim Næringsforening ved Daglig leder Tora Vaagan Hofset var også på plass for å gratulerer bedriftene. I tillegg inviterte Fjærli en nystartet lokal serveringsbedrift og spanderte spennende tyrkisk smaksprøver på innbudte gjester!

Bilde: Rannei Fjærlig (Melke-Rampen AS og Aqua Produkter AS) med samarbeidspartner Hemne Blikk AS
Bilde: Rannei Fjærlig (Melk-Rampen AS og Aqua Produkter AS) med samarbeidspartner Hemne Blikk AS, ved Tore Stavås

 Uten engasjerte og flinke medarbeidere har ikke dette bedriftseventyret vært mulig, sa Rannei Fjærli! Vi har god erfaring med å ta inn flinke og arbeidsomme medarbeidere også fra utlandet, en medarbeider som har vært lenge i firmaet er opprinnelig landskapsarkitekt fra Ukraina!

Gjennom «Grønn Jobb» bygges opp et utviklende, inkluderende og godt arbeidsmiljø, der medarbeiderne får aktivt ta del i miljø – og bærekraftarbeidet i bedriftene. 

Tilfredse kunder som kommer tilbake er bedriftene avhengig av, kunden må stå i fokus, sier Rannei Fjærli – våre firma satser på god veiledning og oppfølging. 

Bedriftene har etablert verksted med egen mekaniker. Reparasjon og vedlikehold av solgte produkter er en del av det grønne konseptet. Oppstrøms setter bedriften miljøkrav til leverandører, Fjærli nevner krav til dokumentasjon for arbeidsmiljøet, for å sikre grønn profil i hele kjeden.

Å ta ansvar for miljø og bærekraft i alle ledd forplikter for grønn profilering som Miljøfyrtårn og tas på alvor av bedriftene!

 

Vi takker bedriftene Melk-rampen AS og Aqua Produkter AS for en særdeles inspirerende og hyggelig markering og seremoni, sier Lars Wiik (Miljøfyrtårnkoordinator Heim kommune). Vi ønsker lykke til videre med drift og verdiskaping - med grønn profilering! 

 

Konsulent: Helen Hartel Rådgiving AS / Helen Hartel – på vegne av Certnor AS
Sertifisør: HMS og KS Rådgivning Jorulf Magne Gumdal – på vegne av Certnor AS

  • Miljøfyrtårnsertifisering (ECO Lighthouse) 08.12.2023. Sertifikat nr. 15435
  • Miljøfyrtårngodkjenningen likestilles for anbud i Europa på linje med ISO 14001 og EMAS – sertifiseringer

 

Er din bedrift interessert i å bli Miljøfyrtårn? Besøk vår infoside Miljøfyrtårn-sertifisering for bedrifter i Heim eller Stiftelsen Miljøfyrtårn for mer informasjon.