Frisklivstilbud er et kommunalt helsetjenestetilbud rettet mot personer som har økt risiko for livsstilssykdom, hvor fysisk aktivitet og endret kosthold har en helsefremmende og forebyggende effekt. Dette er et tilbud for personer som selv har et ønske om livsstilsendring. Tilbudet består av en helsesamtale samt gruppebasert kostholdsveiledning og frisklivstrening.

I den individuelle helsesamtalen vurderes det hvilke behov den enkelte har, og motivasjon og ønsker for frisklivsperioden kartlegges. Sammen setter vi mål for perioden.

Frisklivstrening

Frisklivstreningen innebærer gruppetreninger under ledelse av fysioterapeut. Treningen foregår i 60 minutter 2 ganger i uka, i totalt 12 uker. Varighet vil da bli fra september-desember ca. Treningen vil foregå mandager og onsdager kl. 14-15. Øktene vil ha forskjellig fokus – den ene på utholdenhet og den andre på styrke.


Hva koster det å delta?

3 måneder frisklivstrening inkludert helsesamtale og kostholdsveiledning er gratis.

 

Hvem kan delta?

  • Personer mellom 18 og 65 år, bosatt i Hemne kommune
  • Personer som selv har et ønske om livsstilsendring
  • Personer som kan delta i gruppeaktivitet i 60 minutter
  • Personer med selvstendig gangfunksjon og kan komme seg til og fra trening på egen hånd.

 

Tilbudet passer ikke for de med store psykiske vansker eller store hjelpebehov.

 

Hvordan melde seg på?

Ta kontakt med:

Fysioterapitjenesten

Tlf:  904 07 367

---eller--- 

Fastlegen din

 

For mer informasjon om tilbudet følg lenken til vår infoside: Frisklivstilbud i Heim kommune