Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå. Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis.

Generelt

Ergoterapitjenesten yter bistand til mennesker som av ulike grunner har vansker med å gjennomføre og mestre dagliglivets gjøremål.  Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse og tilrettelegger aktiviteter for å forebygge funksjonsnedsettelse og for at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen og aktiv i hverdagen. Ergoterapeuter kan gi råd om tilrettelegginger av omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltakelse og tilhørighet.

Fremme mestring og selvstendighet før pleie- og omsorgstiltak igangsettes.

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med tjenesten for å få vite hvordan du får utført eller mottat tjenesten.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontakt

Seksjonsleder

Kristine Vitsø Bratset

Tlf: 481 99 868
E-post

Ergoterapeut

Lene Glomstad

Tlf:  991 23 969
E-post

Besøksadresse/ ekspedisjon

Heim Helsesenter Helsetunvn. 15,

7200 Kyrksæterøra

E-post

Telefon: 901 03 819

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 13:42