En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Disse mindre byggeprosjektene som er unntatt fra søknadsplikten er regulert av Plan- og bygningsloven § 20-5 og er nærmere utdypet i Byggesaksforskriftens kapittel 4.

På Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider finnes det veiledning og veiviser for hva du kan bygge og endre på din eiendom uten å søke.

 

I boksen "Skjema" nederst på siden finner du skjema for avstandserklæring/samtykke for oppføring av bygg nærmere nabogrense enn 4 meter fra felles tomtegrense.