Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
18. mai 2021 kl. 20:20

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
18. mai:

Smittet person har vært på besøk i Heim kommune

Heim kommune har hatt besøk av en person som har testet positiv på hurtigtest. Smittekilden er på nå... Les mer

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg borgerlig? Da kan du kontakte oss for å bestille tid og lokaler. Gå også inn på skatteetaten.no for å sende inn de nødvendige skjemaene.

Generelt

I Heim kommune tilbys vielser i konferanserom på Hotell Koselig Hemne på Kyrksæterøra.

På forespørsel kan det også tilbys vielse i tidligere rådhus på Liabø.

Etter ønske fra de som skal vigsles, kan seremoni også foretas et annen egnet sted, eventuelt utendørs.  Dette må i så fall avgjøres i samråd med vigsler.

Beskrivelse

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

Ta kontakt med oss for å få vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby.

Følgende har vigselsrett i Heim kommune;

 • Ordfører Odd Jarle Svanem
 • Varaordfører Marit L. Sandvik
 • Rådmann Torger Aarvaag
 • Ass. Rådmann Anita Ø. Oterholm
 • Kommunalsjef Inger-Lise Ø. Waade
 • Kommunalsjef Svein J. Forren
 • Kommunalsjef Inger Johanne Steinveg.

Målgruppe

Innbyggere i og utenfor Heim kommune som ønsker å gjennomføre borgelig vigsel i kommunen.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Hvis du blir ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra din kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Hotell Koselig Hemne.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Forskrift om kommunale vigsler
Ekteskapsloven
Forskrift om registrering og melding av vigsel

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er flere uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skjemaene som skal fylles ut er disse:

 1. Egenerklæring
 2. Forlovererklæring
 3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
 4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Vedlegg


Saksbehandling


Normalt foretas vielsen av ordfører såframt de som ønsker vigsel ikke har eget ønske om hvilken vigsler de ønsker skal foreta seremonien.

Saksbehandlingstid


Normalt 2 - 3 uker.

Klagemulighet


Kontakt

Servicekontoret Heim kommune, tlf. 72460000.

Annen informasjon

Åpningstid for vielser vil normalt være siste fredag hver måned i tidsrommet kl. 11.00-14.00.

Tjenesten oppdatert: 16.10.2020 15:52