Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bilstønad

Har du varig funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du ikke kan benytte offentlig transport, kan du søke om bilstønad.

Beskrivelse

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

 • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
 • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
 • hindre eller bryte en isolert tilværelse
 • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Kriterier/vilkår

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Pris for tjenesten


Behovsprøving avgjør hvor stort tilskudd du kan få til bil. Dersom du har for høy inntekt kan du ikke få tilskudd til bil.

Oversikt over størrelsen på tilskuddet 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

Folketrygdloven
Bilstønadsforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

Saksbehandling

 • Du sender søknad og nødvendige vedlegg 
 • NAV gir svar på søknaden 
 • Dersom innvilgelse mottar du bekreftelse til bilselger 
 • Du inngår kjøpekontrakt på ønsket bil (se sjekkliste ved kjøp av bil) og får den registrert i ditt navn 
 • Du betaler eventuelt mellomlegg mellom tilskuddet og prisen på bilen
 • Du sender følgende:
  • kopi av kjøpekontrakt
  • kopi av vognkort
 • Bilselger sender faktura til NAV i elektronisk format (EHF)
 • NAV sender deg gjeldsbrev
 • Du sender NAV originalt undertegnet gjeldsbrev
 • NAV betaler tilskuddet til bilselger 
 • NAV sender deg kopi av gjeldsbrevet

Saksbehandlingstid

Kontakt

Tjenesten oppdatert: 23.02.2021 20:06