Helhetlig ROS

Helhetlig ROS-analyse ble gjennomført i løpet av 2020 og 2021, og deretter forankret i kommunestyret i 2022 gjennom vedtak i sak 41/22. 

Analysen har omfattet kartlegging, vurdering av sårbarhet, og systematisering og vurdering av sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser, og hvordan disse påvirker kommunen og dens tjenester. 

Analysen kan lastes ned her. 

egenberedskapslager-2
Bilde: DSB. Dette bør du ha hjemme

Egenberedskap

"DU ER EN DEL AV NORGES BEREDSKAP".

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett.
Nettopp der ligger vår største svakhet.

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre står vi rustet som samfunn.  Sammen er vi forberedt".
Cecilie Daae, direktør i DSB.

Det er flere forhold som gjør at man kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt med mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett. 

Her finner du flere nyttige beredskapstips for privatpersoner.  

Nødkommunikasjon

Ved eventuelle brudd i telenettet har vi etablert brannstasjonen på Kyrksæterøra og tjenestetorget på Liabø som oppmøtested dersom det er behov for å komme i kontakt med nødetater. Kommunen er bemannet med nødnett. 

 

Heim Brann og redning, Kyrksæterøra stasjon

 

Tjenestetorget på Liabø

Befolkningsvarsling

I beredskapssituasjoner kan det være behov for å gi informasjon direkte til innbyggeren. Her kan du lese mer om befolkningsvarsling via tekstmelding.