Helhetlig ROS

Helhetlig ROS-analyse ble gjennomført i løpet av 2020 og 2021, og deretter forankret i kommunestyret i 2022 gjennom vedtak i sak 41/22. 

Analysen har omfattet kartlegging, vurdering av sårbarhet, og systematisering og vurdering av sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser, og hvordan disse påvirker kommunen og dens tjenester. 

Analysen kan lastes ned her. 

egenberedskapslager-2
Bilde: DSB. Dette bør du ha hjemme

Egenberedskap

"DU ER EN DEL AV NORGES BEREDSKAP".

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett.
Nettopp der ligger vår største svakhet.

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre står vi rustet som samfunn.  Sammen er vi forberedt".
Cecilie Daae, direktør i DSB.

Det er flere forhold som gjør at man kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt med mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett. 

Her finner du flere nyttige beredskapstips for privatpersoner.  

Nødkommunikasjon

Ved større brudd i telenettet kan kommunen etablere flere oppmøtesteder dersom det er behov for å komme i kontakt med nødetater. 

Følgende oppmøtesteder er oppsatt med nødkommunikasjonsverktøy:

  • Brannstasjon på Kyrksæterøra: Storøya 4, 7200 Kyrksæterøra 
  • Heim Helsesenter, avd. Kyrksæterøra: Helsetunveien 15, 7200 Kyrksæterøra
  • Heim Helsesenter, avd. Liabø: Glåmsmyrvegen 16, 6683 Vågland
  • Brannstasjon på Liabø: Glåmsmyrvegen 59, 6683 Vågland 

Tips ved bortfall av mobilnett:

Om mobilnettet ditt er nede, er det mulig å ringe politiets nødnummer 112 så lenge du er i dekningsområdet til et annet mobilnett. 112-sentralen kan formidle samtalen videre til 110 eller 113. Ved mislykka forsøk, prøv å ta ut SIM-kortet før du ringer.

Du kan ringe via ditt trådløse nett om det fungerer.
• Gå inn på innstillinger på telefonen
• Slå på wi-fi anrop/samtale og ring aktuelt nødnummer

 

Hvis du har anledning til å kjøre mot et område med dekning, gjør det. Det er lurt å kjøre mot sentrumsnære områder. Finner du ikke dekning, kjør til helsesenter/sykehjem. 

 

 

 

Befolkningsvarsling

I beredskapssituasjoner kan det være behov for å gi informasjon direkte til innbyggeren. Her kan du lese mer om befolkningsvarsling via tekstmelding.