Kommunen har kjøpt opp praksisen i begge hjemlene slik at man har mulighet til å starte uten økonomisk risiko. Legesenteret har en meget god økonomisk avtale med kommunen, hvor kommunen dekker det meste av driftsutgiftene. Legesenteret beholder evt. overskudd. 

Hemne legesenter er et godt organisert legesenter bestående av 5 fastleger, 1 LIS-1, samt godt kvalifisert hjelpepersonell, deriblant sykepleierkompetanse. Legesenteret har over flere år hatt stabil dekning av leger og hjelpepersonell. Det er meget god fagkompetanse ved legesenteret, og det er et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Laboratoriet er velutstyrt. Legesenteret er samlokalisert med sykehjem, hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstjeneste med fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt psykisk helse og rustjeneste med bl.a. 2 kommunepsykologer. Fylkeskommunal tannhelsetjeneste holder til i underetasjen på legesenteret. Nytt legesenter prosjekteres i umiddelbar nærhet. Legesenteret benytter CGM journal allmenn som sitt journalsystem.