Halsa legekontor er kommunalt drevet, og er et godt organisert legekontor bestående av 2 fastleger, 1 LIS1, samt godt kvalifisert hjelpepersonell, deriblant sykepleierkompetanse. Legesenteret har over flere år hatt stabil dekning av leger og hjelpepersonell. Det er meget god fagkompetanse ved legesenteret, og det er et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Laboratoriet er velutstyrt. Legesenteret er lokalisert i nærheten av ambulansetjeneste, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstjeneste med fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt psykisk helse og rustjeneste med bl.a. 2 kommunepsykologer. Legesenteret benytter journalsystemet Pridok. 

For en oversikt over alle ledige stillinger om heim besøk heim.easycruit.com .

Interessert i å se hva som skjer i Heim? Besøk iheim.no for flere nyheter og aktivitetskalender.