HENSIKTEN MED PLANEN

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for et fremtidsrettet industrianlegg for produksjon av silisium og potensiale for etablering av cluster/næringspark med en bærekraftig sirkulærøkonomi i Heim og omegn.

KONSEKVENSUTREDNING

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter vedlegg II og § 10 i KU-forskriften. Vurdering av utredningsplikten er beskrevet i kap. 1.4 i planprogrammet.

Planprogram sendes på høring sammen med oppstartsvarselet.

Tiltakene i planen er nærmere beskrevet i kap. 3 i planprogrammet. Optimalisering av tiltakene og analyse av konsekvenser og avbøtende tiltak vil være en del av planprosessen.

MEDVIRKNING

De vanlige varslings- og underretningsrutinene som anvendes iht. plan- og bygningsloven vil være minimum i denne prosessen. Det vil i løpet av prosessen tas direkte kontakt med berørte naboer.

Det avholdes et informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 24. august kl 18:00 ved hotell Koselig på Kyrksæterøra.

MERKNADER TIL PLANARBEIDET

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes fortrinnsvis via Altinn. Alternativt til Norconsult AS ved Aslaug Bjørke, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM

eller via e-post: aslaug.bjorke@norconsult.com

FRIST FOR INNSPILL: 29.08.2022

Du kan lese mer om planarbeidet på følgende nettsider: Heim kommune: https://www.heim.kommune.no/kunngjoeringer.500318.no.html

Norconsult: www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/