Egenkapitalen som kreves blir til i en kombinasjon av egeninnsats ved bygging av carport, samt at Heim kommune bidrar med tomten. Samlet sett gir dette en enebolig som banken kan verdisette til et tilstrekkelig nivå.

Dette betyr at godkjente søknader innvilges et lån på kr 1.599.000,- som betaling for hus, tomt og byggesett, etter individuell vurdering hos banken. Huset er nøkkelferdig, og kan flyttes rett inn i. Det inkluderer ett soverom pluss hems, slik at det er plass for små familier tross størrelsen på drøye 40 kvadratmeter pluss hems. Videre følger det med ca 300 kvadratmeter selveiet tomt til hver enebolig. Boligene oppføres i vakre Trøa boligfelt. Her er det kort vei til sentrum, barnehage, skole og kollektivtrafikk. Trøndelag Sparebank kan i dette konseptet vurdere 1 års avdragsfrihet fra overtagelse av boligen. Dette med sikte å at kjøper skal ha rom for innkjøp av møbler, uteområde og andre kostnader som normalt påløper ved innflytting i ny bolig etter individuell vurdering.

Heim kommune tilbyr gratis tomt. Det stilles imidlertid noen krav til deg:

- Du må være under 28 år når kontrakt signeres
- Du har ikke lov til å selge eneboligen til andre enn Heim kommune før etter 3 år fra overtakelse
- Du må ha økonomi til å betjene et lån på 1,599 mill, og godkjennes av Trøndelag sparebank etter ordinære betingelser

Søknaden sendes post@heim.kommune.no, og merkes «UngHeim Liabø» snarest mulig. Alle søknader blir besvart, og de som blir valgt ut blir kontaktet av kommunen og invitert til et informasjonsmøte. Boligene tildeles etter hvert som søknad mottas, forutsatt at søker kvalifiserer.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Ola Morten Teigen i Heim kommune på telefon: 992 57 050.