Målsetting
Dette er et trafikksikkerhetstiltak. Ordningen skal sikre at ungdom i alderen 15-22 år kommer seg trygt hjem fra fester eller andre sosiale arrangementer fredager og lørdager. 

RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP 2024 

 • Trygt hjem for en femtilapp kan brukes av ungdom fra det året de fyller 15 til og med det året de fyller 22 år
 • Taxi må bestilles per telefon 72 45 18 00 før klokken 18.00 samme dag
 • Seneste avreise fra hentested er klokken 02.00
 • Ordningen gjelder kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag 
  • Det bør etterstrebes at det skal være minimum 3 passasjerer, men at det ikke må være til hinder for å benytte seg av tilbudet om man er færre enn 3. 
 • Ordningen gjelder transport hjem fra offentlige arrangement (offentlig fest ol), andre større arrangement, som juleball, konserter, klassefester ol. og transport hjem fra serveringssteder der det har vært et offentlig arrangement. Med offentlig arrangement menes arrangement som er åpen for allmenheten der du betaler inngangsbillett, og/eller påmeldings/deltakeravgift.
 • Ordningen gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private sammenkomster.
 • Ordningen gjelder transport hjem til bostedsadresse i Heim kommune 
 • Ordningen omfatter kun hjemkjøring innenfor kommunegrensen
 • Det betales en egenandel på kroner 50,- per person
 • I tillegg gjelder ordningen natt til helligdager i jul og påske, samt natt til 1. og 17. mai og større arrangement som faller på ordinær hverdag.