Tilskudd til fiskeforvaltningstiltak

Formålet med ordningen er å:

  • gi kunnskap og skape engasjement for rasjonelle fiskeforvaltningstiltak,
  • stimulere til god organisering av fiskerettshavere, samt
  • stimulere til tiltak som bedrer gyte, oppvekst og vandringsforhold for fisk

 

Tilskudd for å fremme naturmangfold

Formålet med ordningen er å:

  • gi kunnskap og skape engasjement for natur- og naturmangfold,
  • stimulere til tiltak som fremmer artsmangfold, samt
  • støtte kartlegging- og overvåkningsprosjekter.

For mer informasjon om ordningene følge lenke til vår infoside: Tilskuddsordninger - natur i Heim