Målgruppe

• Kommunale medarbeidere, kultur, bibliotek,
helse- og omsorg, skoler, barnehager,
folkehelse, - åpent for alle
• Frivillige lag og organisasjoner, landbruk,
tilleggsnæringer, reiseliv, opplevelsesnæring

Tema på kurset

  • Det store "havet" av tilskuddsordninger
  • Hvordan finne frem i tilskudds jungelen?
  • Hvert år fordeles over 50 milliarder
  • Norge har 6.245 stiftelser som hvert år gir
    bort gaver for over 6 milliarder kroner
  • Hvordan tenke nytt og utenfor A4 - boksen?
  • Hvordan få innsyn i andre sine søknader

Praktisk informasjon

Kurssted VALSØYA, Valsøya Camping
Dato: Mandag 15. april 2024
Dagkurs: Kl. 11.00 - 15.00
Kveldskurs: Kl. 18.00 - 20.30
Pris: Gratis


Arrangør Heim kommune
Alle får tilsendt elektronisk kurskompendium.
Påmelding https://tilskudd.wordpress.com/pamelding/


Mer info Anders A. Vik, 926 34 131


Påmeldingsfrist: Fredag 12. april 2024, kl. 12.00
https://tilskudd.wordpress.com/pamelding/