Heim kommune er sertifisert til trafikksikker kommune og ønsker å jobbe strukturert og målrettet for å bedre trafikksikkerheten. For å oppnå dette er det viktig at vi samarbeider og spiller på lag med politikere og innbyggere. 

Fylkeskommunen ønsker å stimulere det lokale arbeidet og vi i Heim kommune oppfordrer lag og organisasjoner om å søke tilskudd til lokale tiltak. Det er også mulig å komme med forslag om tiltak som kommunen kan søke om. 

 

For mer informasjon om tilskuddsordningen og for å søke om tilskudd følge lenke til Trøndelag fylkeskommunes infoside: Bidra til et tryggere Trøndelag