Tilskuddsordningens målsetting

Målsetting med ordningen er å støtte prosjekter og tiltak som har som formål å påvirke samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle målsettinger i Trøndelagsplanen og Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag.

Du finner nevnte dokumenter her:
Trøndelagsplanen
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag. 

Hvem kan ikke få støtte:

  • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
  • Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen.

Prosjekt og tiltak som kan bli støttet

  • Prosjekt som fremmer psykisk og fysisk helse
  • Prosjekt som tar utgangspunkt i kunnskap om innbyggernes helse.
  • Prosjekt som bruker medvirkning og involvering av målgruppen i arbeidet.
  • Prosjekt som utvikler, prøver ut nye tiltak eller formidler kunnskap og erfaringer i folkehelsearbeidet.
  • Prosjekt som styrker samarbeid mellom ulike aktører, for eksempel mellom kommune og frivillighet og/eller forskningsmiljøer.

Det gis ikke støtte til: 

  • Ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
  • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
  • Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen. 

Retningslinjer og fokus på kunnskapsbaserte prosjekter

Nye retningslinjer, som ble vedtatt i Fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune 14.12.22, legger opp til i større grad prosjektsøknader som tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag, samarbeid (på tvers og med frivilligheten), medvirkningsprosesser og evaluering. Dette vil øke sannsynligheten for å lykkes slik at det gir langsiktige positive virkninger på folkehelsa og bidrar til bedre livskvalitet og utjevning av sosiale ulikheter gjennom utvikling av universelle ordninger (for hele befolkningen).

Mer informasjon og tilbud om søkerkurs

Trøndelag fylkeskommune arrangerer digitalt søkerkurs hvor aktuelle søkere får informasjon om de nye retningslinjene for tilskuddsordning, hva som er viktig å tenke på når du skal fylle ut søknadsskjemaet, og hvordan sette opp budsjett- og finansieringsplan. Det blir også tid til å stille spørsmål. Det vil derfor være en fin anledning for å se om denne tilskuddsordning kan være aktuell for deres tiltak/prosjekt.

 

Målgruppe

Målgruppe for søknadskurset og tilskuddsordningen er frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag.

 

Tidspunkt og møtelenke

For å sikre at flest mulig interesserte kan delta vil vi arrangere ett kurs på dagtid og ett på kveldstid.

Mandag 16. januar 2023,  kl. 10.00 – 11.00 Klikk her for å bli med i møtet

Mandag 16. januar 2023,  kl. 19.00 – 20.00 Klikk her for å bli med i møtet

 

Påmelding

Du trenger ikke å melde deg på. Bare klikk på lenken etter tidspunktet som passer best for deg for å logge deg på.

 

Søknadsskjema

Finner du via nettstedet www.regionalforvaltning.no (søknadsfrist 1. februar 2023)

For mer detaljert informasjon om tilskuddsordningen samt tilskuddsordninger for brukerorganisasjoner besøk trondelagfylke.no.