Det kom inn tilbud fra tre leverandører. Alle tilbydere var kvalifiserte og leverte tilbud som tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget. Etter en samlet vurdering er det Fosenhus AS som Heim kommune mener leverte det beste tilbudet. Tilbudet fra Fosenhus AS hadde laveste pris i tillegg til at de har oppgitt en ferdigstillelsesdato som er vesentlig tidligere enn øvrige leverandører. Fosenhus AS har beregnet ferdigstillelsesdato til 07.09.2023. 

Å endelig kunne si at vi snart er i gang med bygging av nytt hovedbibliotek i kommunen er resultatet av et mangeårig arbeid som nå blir realisert. I slutten av januar vedtok kommunestyre i Heim tilleggsfinansiering for byggingen. 

Det er gode grunner for feiring og ansatte ved biblioteket ser frem til å bli samlokalisert med resten av kulturenheten på KulØr'n. Der det allerede er mye aktivitet og besøk fra store og små som benytter seg av blant annet kulturskolen, kinoen og fritidsklubben. Større areal og oppdaterte lokaler vil også gi større muligheter med tanke på både eksisterende og nye aktiviteter. Når det nye biblioteket tas i bruk vil det være mulig å ta imot både skoleklasser og andre grupper i bibliotekets åpningstid i stedet for før/etter de ordinære åpningstidene. Dette fører til mer fleksibilitet og et bedre tilpasset tilbud for besøkende. Et eksempel et helt nytt tilbud er ideen rundt adgangskort for voksne slik at de kan få tilgang til biblioteket utenfor vanlig åpningstid. 

Biblioteksjef, Kari Kroknes, forteller at ungdommer også vil kunne merke en ny ungdomskrok og AV-utstyr.


På bildet: Reidar Klungervik (enhetsleder, Kultur og Gunn-Hilde Opsal (konsulent, kultur)
På bildet: Reidar Klungervik (enhetsleder, Kultur og Gunn-Hilde Opsal (konsulent, kultur)