Som elev på fordypning får du

 • Utvidet undervisningstilbud i din kulturskole
 • Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre på høsten og to på våren.
 • Hver lørdagssamling er på 6 timer
 • På TEATER vil du bla. Lære om ulike skuespillerteknikker, og hvordan du jobber mot en forestilling.
 • i DANS lærer du ulike koreografier innen klassisk ballett og morderne, og du blir kjent med ulike øvelser og treningsmetoder.
 • På MUSIKK inneholder samlingene bla. Formidling, hørelære, mye samspill og flere fordypningsemner.
 • På VISUELL KUNST får du prøvd ulike teknikker som tegning, grafikk, maling og skulptur.

Samlingene blir på Orkdal videregående skole, og er gratis.

På teater, musikk og visuell kunst ønsker vi oss elever fra 8.trinn og oppover. På dans inviteres elever fra 7. trinn og oppover til å søke.

Det er også mulig å søke for yngre enn de nevnte aldersgruppene, siden motivasjon er en viktig faktor her.

Vedlagt finner dere mer informasjon om tilbudet i hvert fag- hva det inneholder og hva som forventes, samt hva man må forberede til sin søknad.

Vedlagt ligger også søknadsskjema. Søknadsfristen er 1.mai. 

Vedlegg:

 1. Søknadsskjema fordypningstilbud PDF document ODT document
 2. Dans 2023-2024
 3. Musikk 2023-2024
 4. Teater 2023-2024
 5. Visuell kunst

Søknadsskjema fylles ut og sendes til silje.wessel@heim.kommune.no sammen med eventuelt tilleggsmateriell. Lurer du på noe, ta kontakt med din lærer på kulturskolen, rektor Silje Wessel (e-post: silje.wessel@heim.kommune.no) eller fagleder Åshild Tutturen Jacobsen (e-post: ashild.jacobsen@heim.kommune.no)

Vi håper du synes dette ser interessant ut, og har lyst til å søke.

Hilsen kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland kommune