Vedkommende er elev ved Meldal videregående skole.

Skoleledelsen er informert og det blir sendt ut informasjon til berørte elever og lærere.

De som er definert som nærkontakter er oppringt av kommuneoverlegen i Heim eller Orkland, og tilbys forebyggende behandling i form av en antibiotikatablett. Dette er organisert og formidlet til de berørte.

I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet en vaksine mot meningokokksykdom for de som har fått antibiotikabehandling. Dette for ytterligere å redusere risikoen for nye tilfeller. 

 

Vær oppmerksom på sykdomstegn

Meningokokksykdom forårsakes av en bakterie og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter via dråpesmitte, for eksempel gjennom spytt. Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller. Allikevel anbefales det å være oppmerksom på tegn på alvorlig sykdom hos personer i nærmiljøet. Vi vet også at det er tid for at folk samles i sosiale lag, og vi ber derfor alle om å ta hensyn for å unngå smitte. Unngå deling av flasker og glass med andre, unngå for mye alkohol og få nok søvn og hvile.  

 

Symptomer

De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom. Det kan være feber, frysninger, hodepine, lysskyhet, kvalme, oppkast eller diare. Allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt.

Ved blodforgiftning kan pasienten få ørsmå prikkformede hudblødninger. Disse har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem. Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av en hjernehinnebetennelse.

Sykdommen kan forverre seg svært raskt. Det er derfor viktig at nærkontakter som får symptomer tar rask kontakt med lege og informerer helsepersonell om at de har hatt kontakt med en person med smittsom hjernehinnebetennelse.

Det er viktig at alle som utvikler alvorlige symptomer tar kontakt med lege, uavhengig av om de er nærkontakt eller ikke. Legevakten skal ringes på 116 117, for vurdering og behov for oppmøte og legetilsyn.

 

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse finner du på Folkehelseinstituttet sine

nettsider.

 

         -  Kommuneoverlegen i Heim Cecilie Hatlenes