Rengjør flasker eller dunker
For å sikre best mulig holdbarhet på vannet ved lagring bør man vaske flaskene/dunkene med såpe og vann og skylle dem. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per 10 liter vann. La det stå i minst 30 minutter før du skyller godt.

Bruk kaldt vann
Etter rengjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt, slik at du lagrer «nytt» vann. Varmt vann anbefales ikke som drikkevann, da varmt vann frigjør metaller fra rørnettet.

La vannet stå mørkt og kjølig
Vann skal helst lagres på et mørkt og kjølig sted uten direkte sollys. Sollys og høy temperatur kan langsomt bryte ned plastbeholdere slik at det blir lukt og smaksstoffer i vannet. Det kan også føre til vekst av alger.

Vannbeholdere skal ikke oppbevares i rom hvor bensin, plantevernmidler og andre lignende stoffer står. Årsaken er at damp fra disse kan trenge inn i plast.

Frost gjør at vannet fryser. Det kan ødelegge en full flaske, selv om vannkvaliteten ikke nødvendigvis blir dårligere.

Ikke alle har kjeller eller boder. 

Kan stå i årevis
Hvis vannet er tappet på godt rengjorte beholdere og vannet er av god kvalitet – som det meste av norsk drikkevann er – kan vannet stå i årevis uten at det blir farlig å drikke det. Med tiden vil stoffer fra plastbeholdere lekke ut i vannet. Det vil påvirke smaken på vannet, men vannet er ikke farlig å drikke.

For å sikre god smakskvalitet bør man bytte vannet en gang i året. Du kan også vurdere å lagre vann på glass. Sammenlignet med plastlassbeholdere er glass tettere og mindre utsatt for inntrengning av lukt. Litt rar smak eller lukt har imidlertid ikke noe å si for helsen.

Kjøp av butikkvann
Du kan også kjøpe vann og lagre det. At butikkvann har holdbarhetsdato handler mest om at produsentene kan garantere innholdet slik de fremstiller det. At vannet etter hvert kan få en emmen smak fordi flasken ikke er helt tett – og plasten kan avgi smak på vannet – betyr ikke at vannet er helseskadelig å drikke.

Les mer om egenberedskap og få råd om hvordan du kan sette sammen ditt eget beredskapslager
 

Dagens misforståelse: Vi har jo brus, juice, og vin… det går nok fint. 

 

Se video fra DSB om vann som en del av ditt egenberedskap:

Video: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap