Målgruppen for spørreundersøkelsen var folkeregistrerte innbyggere i Heim over 60 år. Undersøkelsen bestod av spørsmål knyttet til blant annet boligtilrettelegging, bofohold og planlegging av egen alderdom. Det var mulig å svare på undersøkelsen enten digitalt eller på papir. Til sammen mottok Heim kommune hele 421 svar på undersøkelsen, dette viser stort engasjement. 

 

Hovedtrekk fra undersøkelsen:

 • De fleste eier sin bolig
 • De fleste (89%) er fornøyd med sin nåværende bolig
 • 65% svarer at sin nåværende bolig er ikke tilstrekkelig tilrettelagt slik at de kan bo hjemme lengst mulig
  • Av disse opplyser de fleste (52%) at de vil tilpasse sin nåværende bolig mens 43% tenker at de vil flytte til en mer egnet bolig.
 • 42% mener at det er enten den enkeltes ansvar å sikre for at boligen er tilpasset mens 39% mener at ansvaret deles med kommunen
 • Dersom behovet for å flytte til en mer egnet bolig skulle oppstå, foretrekker de fleste enten å kjøpe en egnet bolig eller leie kommunalt. Få er interessert i å leie privat. 19,5% opplyser at det ikke er aktuelt for dem å vurdere flytting uansett.
 • Dersom behovet for en mer egnet bolig skulle oppstå hadde 45% av respondentene vurdert å kjøpe en bolig dersom prisen la under 2,5 millioner og boligen passer respondentens behov
  • Av de som svarte nei, opplyser 34% et de ville søkt kommunen om omsorgsbolig
 • Når det gjelder hvor viktig forskjellige faktorer er knyttet til bolig og bomiljø opplyser respondentene at følgende faktorer er de viktigste:
  • At boligen er lettstelt
  • At det er kort avstand til butikker og offentlige tjenester
  • At det er tilstrekkelig lagring/bod
  • At den har minst to soverom
  • At den har carport eller garasje
  • At jeg har naboer i nærheten
 • Når det gjelder planlegging av egen alderdom:
  • (37%) mener at det er aldri for tidlig å begynne å tenke på dette mens de fleste mener at folk kan vente til etter at de har passert 60 eller 70 år
  • 53% opplyser at de har begynt å planlegge mens 47% ikke har begynt
  • 39% av respondentene kunne gjerne tenke seg mer informasjon om planlegging av egen alderdom

Informasjon om boligtilpasning og hjelpemidler

Besøk NAVs Kunnskapsbanken for en oversikt over boligtilpasning, økonomiske virkemidler, roller og ansvar på boligområdet.

Planlegging av egen alderdom

Hvordan blir din hverdag som senior?

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Senteret, som er en del av Helsedirektoratet oppfordrer oss til å ta i bruk egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter ved å planlegge for egen alderdom. Følg lenken til planleggelitt.no for å komme i gang. 

For mer informasjon om planlegging av egen alderdom og for å lese om hva andre tenker om å bli eldre kan du følge lenken til aldersvennlig.no.