Klikk på lenkene under for å åpne saksdokumentene:

Plankart Skograndstien

Bestemmelser og planbeskrivelse Skograndstien

 

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no.