Heim kommune forventer svar på vannprøve tirsdag 16.05.23.
Ny melding gis når vannet er trygt å bruke.