Aller først vil jeg takke for godt og trivelig samarbeid med avtroppende ordfører, han var med på innføre prosjektet i Heim og har bidratt stort på samlinger og vært en skikkelig ja-mann hele veien. Takk for et spennende år, Odd Jarle! 

Jeg vil også gratulere Marit Liabø Sandvik med ordførerplassen og gleder meg til å bli bedre kjent og til samarbeidet framover. 

24. - 25. oktober var jeg av gårde til trehusbyen Levanger på Bylivkonferansen 2023. Årets tema var "Kulturarv og bærekraftig stedsutvikling", som er helt i vår gate, selv om prosjektet jobber med småkommuner i Norge. Desto mer spennende, synes jeg. 

På konferansen skulle vi utveksle gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvalitet og identitet, og det var i den anledning at Lys i Gamle Hus Heim ble invitert til å holde et innlegg.

Det var stas å bringe et eksempel "fra bygda" på banen. Jeg snakket litt om bakgrunnen for satsningen og hvor langt vi har kommet i det treårige pilotprosjektet, med mest fokus på erfaringer så langt i Heim, men også fellestrekk for pilotkommunene. 

Jeg fortalte hvordan vi har arbeidet i kartleggingsfasen, fra befaring på øde plasser med frivillige ildsjeler med på laget til et solid og godt samarbeid med både lokalt næringsliv og forvaltning, gjennom felles arrangementer og temasammenkomster (Mini huskonsert-turné, søknadsverksted og kulturminnedag). I tillegg til å ha kartlagt tomme hus er det også kartlagt mange flotte initiativer og folk. 

Et paradoks vi har møtt i alle kommunene er at samtidig som at hus står tomme, er det mange unge som vil inn. Det er ikke enkelt å komme seg på boligmarkedet, verken i bygd eller i by. Og hvem skulle tro at en flaskehals var boligmangel på bygda? Her har Heim vært helt frampå stolen med konseptet Ung-Heim, som jeg også skrøt av i Levanger >>Boligprosjekter i Heim skaper interesse.

Etter å ha kartlagt tomme hus i kommunen, og begynt å komme i kontakt med eiere, har jeg møtt på noen interessante saker og oppdaget at det er ikke bare rett fram om tom eiendom skal gå videre til nye folk som står klare til å overta. Gjennom arbeidet begynner vi også å ane noen av årsakene til at hus står tomme og dette er helt klart noe av det vi ønsker å jobbe videre med, i Fortidsminneforeningens forslag om en permanent nasjonal satsning for gjenbruk av bygningsarven.

Jeg var også litt personlig og fortalte om min motivasjon for å jobbe med prosjektet og flytte Heim. 

"Konferansen var et tilbud til alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, frivillighet, privat næringsliv eller politikk og som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge. Arrangementet fungerte også som en møteplass, der vi ikke bare fikk delt arbeidet som blir gjort i prosjektet men også selv bli inspirert og knytte kontakter med andre initiativ og satsninger, for mulig fremtidig samskaping." 

Hentet fra artikkel på lysigamlehus.no. Les mer her: https://lysigamlehus.no/lys-i-gamle-hus-pa-bylivkonferansen-2023-i-levanger/

Jeg har også vært inne og snoka på dette smykket av en plass, og fått tak i noen eksklusive bilder til artikkel i det månedlige nyhetsbrevet som går ut til 500 hussøkere. 

Les og se en Lys i gamle hus-versjonen av nydelige Solbakken på Liabø her: https://lysigamlehus.no/velkommen-til-solbakken-i-heim/

Den finnes også på FINN: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=310414053&ci=8 

Det begynner å røre seg så smått, og flere husinteresserte har begynt å ta kontakt. Mange ønsker seg å flytte til Heim, så huk gjerne tak i meg om du vet om en ledig bopel, falleferdig eller ei! 

 Og er du generelt interessert i prosjektet, er på Facebook, bli med i gruppa Husoptimister i Heim da vel! Her skal vi utlyse dugnader og liknende etterhvert. Den oppdateres også jevnlig med tips og nyheter, ble gjerne med og skap liv i denne. 

 Lurer du på noe, ta kontakt på telefon: 975 16 711 eller mail: runa@fortidsminneforeningen.no

 

God helg! 
Runa Tunheim  
Prosjektleder i Lys i Gamle Hus