På vegne av Heim kommune har Norconsult AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for nytt næringsområde ved Klettelva. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye næringsvirksomheter, nytt kollektivholdeplass og løsninger for turister/reiseliv ved eksisterende rasteplass.

 

Saksdokumentene finner du ved å trykke på lenkene under:

Planbeskrivelse del I_Klettelva

Planbeskrivelse del II ROS analyse_Klettelva

Planbestemmelser_Klettelva

Plankart_Klettelva

 

Eventuelle merknader sendes til:

 

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 

eller på epost til post@heim.kommune.no