Klikk på lenkene under for å åpne saksdokumentene:

Saksfremlegg Klakklia boligområde
Vedtak Klakklia boligområde
Bestemmelser og planbeskrivelse Klakklia boligområde
Plankart Klakklia boligområde
VA-plan Klakklia boligområde
Geoteknisk rapport Klakklia boligområde
Skredfarevurdering Klakklia boligområde

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til: post@heim.kommune.no  innen 25.april 2023.