Du slipper å trykke på lenker

Du kan oppleve å få både varsel både på lapper og brev fortsatt, men SMS-en blir nå “ny”. 

Der du tidligere måtte følge en lenke for å bekrefte feiing eller tilsyn, noe mange opplevde som usikkert, trenger du nå kun å svare JA eller NEI på SMS-varsel om feiing/tilsyn. Det er svært viktig at du starter svaret med JA/NEI, for da kan du i tillegg legge igjen en kort beskjed til brannforebyggeren/inspektøren, om du ønsker. All SMS kommer fra nummeret +4759441041.

Viktig - hva er nytt?

Får du varsel om tilsyn eller feiing er det viktig å;

 • Svare direkte på SMS-varsel
 • Start meldingen med JA eller NEI, for så å skrive en kort beskjed
 • Alternativt ta kontakt pr telefon eller e-post, som beskrevet i varselet.

Det er svært viktig at du gir tilbakemelding når du får varsel. Slik slipper vi å bruke unødig tid på å følge opp ubesvarte varsel, og kan heller bruke tiden på å forebygge brann hos deg og dine naboer.

I overgangen mellom nytt og gammelt fagsystem ber vi om forståelse for at det i enkelte tilfeller kan komme ut feil varsel, eller at vi ikke har korrekt informasjon registrert. Da er det kjempeviktig at du tar kontakt med oss med en gang, slik at vi får lagt det inn i systemet. I tillegg kan du oppleve at du får det “gamle” SMS-varselet ut desember 2023.  Ta kontakt om du er usikker.

Husk å svare på varsel

Skulle du ikke ha anledning til å ta imot brannforebyggeren på tilsyn, eller ikke ha anledning til å gjøre klart for feiing, og svarer NEI på varselet, ber vi deg ta kontakt for å avtale nytt tidspunkt via kontaktinformasjonen i varselet.

Får du ikke svart på SMS, eller synes dette er vanskelig, er det selvsagt fortsatt mulig å kontakte oss direkte per telefon eller e-post. Dette står beskrevet i varselet. 

Hva er feiing og tilsyn?

Heim brann og redningsvesen er ansvarlig for å gjennomføre det lovpålagte arbeidet med feiing og tilsyn i Heim kommune. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg hjemles og reguleres gjennom Brann-og eksplosjonsvernloven, samt Forskrift om brannforebygging.
Både feiing og tilsyn skal gjennomføres basert på risiko og behov jfr. Forskrift om brannforebygging § 17. Dette vil for eksempel si at du kan få feiing hvert år, mens naboen hvert tredje år. Dette er basert på en risikovurdering etter hver feiing og hvert tilsyn, og flere faktorer spiller inn. Sotmengde, type sot og alder og tilstand på fyringsanlegg et viktige faktorer som avgjør hvor ofte du får besøk fra oss. I Norge er feiing og tilsyn med fyringsanlegg finansiert etter selvkostprinsippet.

Hva skjer på et tilsyn med fyringsanlegg?

Tilsyn med fyringsanlegg er en lovpålagt oppgave. Du som eier skal sørge for adkomst til hele fyringsanlegget, dette står beskrevet i Forskrift om brannforebygging § 6.


Ved et tilsyn vil vi;

 • Kontrollere fyringsanlegget, herunder skorstein og tilkoblede ildsted for feil og mangler.
 • Sjekke at eventuelle avvik og anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret.
 • Vurdere adkomst for feiing og tilsyn, blant annet om sotluke er tilgjengelig, og om det er sikker adkomst for feiing fra tak.
 • Informere om røykvarslere, slokkemidler og rømning i boligen.
 • Veilede, informere og svare på spørsmål du måtte ha om brannsikkerhet i din bolig.


Ved et tilsyn er det viktig at eier eller en myndig representant for eier er til stede. Ta kontakt ved spørsmål rundt dette. Etter tilsynet får du en rapport med eventuelle anmerkninger og avvik. Denne får du enten digitalt, eller per post, alt etter hva du selv har registrert (se informasjon om kontakt- og reservasjonsregistret).

Hva må jeg gjøre før feiing?

Feiing er en lovpålagt oppgave. Får du varsel om feiing skal du sørge for at fyringsanlegget er tilgjengelig for dette, som beskrevet i Forskrift om brannforebygging § 6.


Får du varsel om feiing er det viktig å;

 • Svare på varselet.
 • Fyring i skorsteinen kan ikke forekomme på oppsatt feiedag.
 • Sette opp stige til tak, og sikre denne mot å skli både til siden og bakover. Hvis dere trenger hjelp med dette, ta kontakt med brannforebyggeren.
 • Stenge alle spjeld, luker og dører i ildsted for å unngå sotutslag.
 • Varsle alle i husstanden, også leietagere.


Gi oss beskjed om du ønsker at vi fjerner sotet. Da må sotluke være tilgjengelig. Hvis ikke er det svært viktig at du gjør dette selv.
Huseier må ikke være til stede for feiing, men det er viktig at du legger til rette ved å følge punktene over. Har du spørsmål rundt stige/takstige, er det viktig å ta kontakt i god tid før feiing.

Jeg er usikker på om dere har korrekt kontaktinformasjon. Hva gjør jeg?

Cubit henter kontinuerlig all informasjon fra matrikkelen, Brønnøysundregistrene og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Er du usikker på om kommunen har registrert korrekt kontaktinformasjon, kan du selv sjekke og oppdatere dette på https://www.norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon (BANK-ID). Det er bare stat og kommune som kan hente informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.