Den nye vaktordningen i gamle Halsa innebærer at to mannskaper er på vakt på helg (fredag kl 17:00-søndag kl. 17:00), samt helligdager og fellesferien. Vaktordningen i gamle Hemne har tilsvarende vakttid. Vaktordningen er innført for å sikre at minst to personer møter ved en ut-alarmering. Minst en av mannskapene på vakt har førerkort kl C og kan kjøre ut med brannbil. I tillegg er det en overordnet vakt, også kjent som befalsvakt, på plass som dekker hele kommunen.

Om Heim brann og redning

Visste du at Heim brann og redning er et deltidsbrannvesen med 4 brannstasjoner? 

Innsatstyrken består av 5 overbefal som går i 5-delt vaktordning året rundt, og 39 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm.

Heim brann og redning har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Beredskapen er også med i «Akutthjelper»-ordningen i regi av SNLA. Beredskap har også ansvar for opplæring/kursing av egne og andre mannskaper. Kyrksæterøra brannstasjon har eget øvelsesområde i Storøya, med brannsimulator og røykdykkerhus.

I tillegg har brannvesenet ansvar for tilsyn av særskilte brannobjekt, feiing/tilsyn av boliger og fritidsboliger.

Heim brann og redning er medlem av og blir utalarmert av Midt-Norge 110-sentral IKS. Heim kommune er også medlem av Sør-Trøndelag IUA.

Følg lenken for å lese mer om Heim brann og redning på vår hjemmeside.