Har du hørt om de nye retningslinjene for egenberedskap?

DSB anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke (tidligere gjaldt anbefalingen for tre dager). Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise.  

Hvordan vil du og dine nærmeste klare dere hvis strømmen blir borte en lengre periode? Hva gjør du hvis vannet forsvinner? Hva hvis du ikke får handlet på en uke? 

Strømbrudd kan føre til at vannet i springen, kloakksystemet, medisinsk utstyr, lading av elbil, betalingsløsninger, internett, mobiltelefon, radio, kjøleskap og mulighet for matlaging ikke fungerer som normalt. 

Egenberedskap handler om å være forberedt på slike situasjoner.  

Styrk din egenberedskap!  

God egenberedskap er en investering i trygghet for deg og dine nærmeste. I tillegg bidrar du til at myndighetene kan prioritere dem som trenger mest hjelp.  

Ved å være forberedt i en uke blir du bedre i stand til å håndtere alt fra små forstyrrelser i hverdagen til større kriser. I tillegg har du bedre tid til å planlegge veien videre om krisen skulle bli langvarig.  

Husk at noen forberedelser er mye bedre enn ingenting!  

 

Les mer om egenberedskap på sikkerhverdag.no