Søknad

Søknadsskjema og mer info om tilbudene våre finner dere her: 

Link til eksisterende elever: https://nohemne.speedadmin.dk/

Link til nye elever: https://nohemne.speedadmin.dk/registration#/

 

Tilbud

Kulturskolen er lokalisert i kulturbygget kulØr´n i sentrum av Kyrksæterøra, men har i tillegg undervisning på Halsa barne- og ungdomsskole (Habus). Hvilke fag vi underviser i varierer på de ulike undervisningsstedene; 

kulØr’n 

  • Visuelle kunstfag 
  • Musikk 
  • Samspill
  • MFLB (Musikk Fra Livets Begynnelse)  
  • Drama 

Habus: 

  • Musikk 
  • Samspill
  • Dans 
  • Korps 

kulturIntro

Kulturskolen, biblioteket og fritidsklubben har fått tildelt ressurser for å styrke, videreutvikle og opprette nye tilbud som en del av integreringen av minoritetsspråklige i Heim kommune, og da spesielt med fokus på det store antallet vi allerede har bosatt og skal bosette fra Ukraina. Dette arbeidet kalles kulturintro. I tillegg til å ansette medarbeidere som har god kjennskap til ukrainsk språk og kultur i avdelingene, skal vi også tilføre ressurser som skal bidra til en god innføring og utøvelse av de eksisterende tilbudene samt videreutvikle og tilpasse de til brukerne av tjenestene våre.  

Mer info om tilbudene på kulturIntro kommer! 

Fordypning

Kulturskolene i Heim, Hitra, Frøya og Orkland samarbeider om et fordypningstilbud til alle kulturskolelevene i regionen. Fra høsten 2024 kan vi tilby fordypning i både dans, teater, visuell kunst og musikk. Fordypningstilbudet er for elever med stor motivasjon, interesse og forutsetning for å arbeide med faget og som viser høy og målrettet egeninnsats.  

Mer info om tilbudet får du ved å kontakte kulturskolen. 

 

Besøk vår infoside for mer informasjon: Heim kulturskole