Trøndelag fylkeskommune har opprettet en ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år. Stipendet skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.

Søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere.

Stipend kan brukes til egne utviklings-/fordypningsprosjekt, studiereise, residensopphold, deltakelse i internasjonale workshop/masterclass eller annet.

For mer informasjon og retningslinjer besøk trondelagfylke.no.