Vi har ingen offentlig oversikt over alle fra distriktet som har deltatt. Det er derfor kjempefint om dere kunne sendt en melding på tlf. 976 96 710, eller mail til reidar.klungervik@heim.kommune.no  om dere er veteraner, eller kjenner noen som skulle blitt invitert.