Vi ønsker innspill, ideer og erfaringsutveksling fra dere. Vi inviterer derfor lag, organisasjoner, virksomheter, råd mm. til ett felles møte på Grønset skysstasjon torsdag 30. mars kl. 17.30.

Representanter fra Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag idrettskrets deltar.

Vi starter møtet med enkel servering.
Møtet er åpent for alle interessenter.

Velkommen!